USB高像素摄像头模组-伟达科技有限公司
  • 您好,欢迎来到香港伟达科技有限公司
  • |
  • English 中文
  • |
  • 0755-83162559

USB高像素摄像头模组


USB高像素摄像头模组——5M/ 8M/13M/20M

                              HD——1M/2M/3M/4M/

专业的产品定制化服务;

支持定焦FF和自动对焦AF功能;

支持USB2.0/USB3.0接口并符合UVC1.1免驱协议;

提供SDKAPI接口函数,方便二次应用开发;

完善的技术支援服务!